Дидактичні матеріали

Інформатика та комп'ютерна техніка

Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" розміщенні на дистанційній платформі за адресою sites.google.com/site/informacup/  

Основи алгоритмізації та програмування

Електронні дидактичні матеріали щодо вивчення дисципліни "Основи алгоритмізації та програмування" розміщенні на дистанційній платформі за адресою sites.google.com/site/programacup/ Для отримання достуру до сайту необхідно зареєструвати обліковий запис Google...

Електронна комерція

Електронні дидактичні матеріали щодо вивчення дисципліни "Електронна комерція" розміщенні на дистанційній платформі за адресою https://sites.google.com/site/elcommerceakup/. Для отримання достуру до сайту необхідно зареєструвати обліковий запис Google (https://accounts.google.com/signup) та...

Інтернет-технології в інформаційній діяльності

Електронні дидактичні матеріали щодо вивчення дисципліни "Інтернет-технології в інформаційній діяльності" розміщенні на дистанційній платформі за адресою https://sites.google.com/site/internettechnologiesakup/.   Для отримання достуру до сайту необхідно зареєструвати обліковий запис...

Економічна кібернетика

Електронні дидактичні матеріали щодо вивчення дисципліни "Економічна кібернетика" розміщенні на дистанційній платформі за адресою https://sites.google.com/site/economiccyberneticsakup/.    Для отримання достуру до сайту необхідно зареєструвати обліковий запис Google...

Основи алгоритмізації та програмування

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства».  Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основними знаннями і навичками з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 84...

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050801 “Фінанси і кредит”. Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основних знань і навичок з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 48 годин від...

Інформатика та комп’ютерна техніка. Портфоліо

Методичні рекомендації містять перелік основних розділів студентського портфоліо з предмета “Інформатика та комп’ютерна техніка”, приклади та рекомендації щодо оформлення матеріалів портфоліо, критерії оцінювання студентського портфоліо з предмета. Розраховано на студентів денної форми навчання...

Економічна інформатика. Навчальна практика

У даному посібнику подано матеріали навчальної практики за темами «Використання  засобів MS Excel 2003 для розв’язання економічних задач», «Проектування та створення бази даних у Microsoft Access2003», «Поняття електронної комерції. Програма Microsoft Front Page 2003. Проектування і створення...

Інформатика та комп’ютерна техніка

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів спеціальності “Фінанси і кредит”. Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основними знаннями і навичками з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 66 годин від загального...