Сайт відкрито! Запрошуємо до співпраці!

07.04.2014 14:41

Сьогодні відкрився наш новий веб сайт. Ми відкрили наш сайт з метою популяризації та впровадження дослідницького освітнього проекту "РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ". Тут ми пропонуємо різноманітні форми, засоби, методи ресурсно-орієнтованого навчання, а також педагогічні технології, які використовуємо при вивченні дисциплін комп'ютерного циклу в нашому коледжі. Хочемо поділитися власним досвідом з колегами - викладачами ВНЗ України та інших країн світової освітньої спільноти. Запрошуємо до обміну досвідом та до плідної цікавої співпраці. Ми готові поділитися своїми напрацюваннями у царині наукової та навчально-методичної роботи, досягненнями з питань розробки та створення електронних навчальних ресурсів: електронними посібниками та підручниками, комп'ютерними тестами та освітніми Інтернет-ресурсами. Запрошуємо до участі у наших Інтернет-конфереціях, Skype-турах, майстер-класах, семінарах. Адже розвиток системи освіти можливий лише за умови постійного вдосконалення педагогічної діяльності викладачів у навчальних закладах. 

Запрошуємо до співпраці!