Інформатика та комп’ютерна техніка

Інформатика та комп’ютерна техніка

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів спеціальності “Фінанси і кредит”. Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основними знаннями і навичками з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 66 годин від загального курсу предмета “Інформатика та комп’ютерна техніка” в обсязі 108 годин. Рекомендації звертають увагу студентів на:

  • Назву теми.
  • Необхідні питання при розгляді самостійної роботи.
  • Методичні вказівки до кожної теми.
  •  Питання для самоконтролю.
  • Цікаво почитати.

Більш детально методичні рекомендації щодо вивчення тем курсу можна знайти в електронному підручнику «Інформатика та комп’ютерна техніка».