Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050801 “Фінанси і кредит”. Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основних знань і навичок з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 48 годин від загального курсу предмета “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах” в обсязі 162 годин.

Рекомендації звертають увагу студентів на:

  • Назву теми.
  • Необхідні питання при розгляді самостійної роботи.
  • Методичні вказівки до кожної теми.
  • Питання для самоконтролю.
  • Цікаво почитати.