Економічна інформатика. Навчальна практика

Економічна інформатика. Навчальна практика

У даному посібнику подано матеріали навчальної практики за темами «Використання  засобів MS Excel 2003 для розв’язання економічних задач», «Проектування та створення бази даних у Microsoft Access2003», «Поняття електронної комерції. Програма Microsoft Front Page 2003. Проектування і створення веб-сайту віртуальної електронної фірми», «Розробка текстових документів складної структури у Microsoft Word 2003» з предмета «Економічна інформатика. Навчальна практика». Розраховано на студентів денної форми навчання фінансового відділення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Посібник містить необхідний мінімум теоретичних і практичних відомостей з тем.

Навчальна практика з предмета передбачає розв’язання економічних задач, проектування та створення бази даних (12 варіантів завдань), веб-сайту віртуального електронного магазину чи фірми, розробку текстового документу з автоматизованим змістом (12 варіантів завдань), оформлення звіту з навчальної практики, захисту роботи й звіту.