Основи алгоритмізації та програмування

Основи алгоритмізації та програмування

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства». 

Самостійна робота передбачає оволодіння студентами основними знаннями і навичками з тем та окремих питань, які не виносяться на аудиторне вивчення. Курс самостійного вивчення включає 84 години від загального курсу предмета “Основи алгоритмізації та програмування” в обсязі 162 годин. Рекомендації звертають увагу студентів на:

  • ­       Назву теми.
  • ­       Необхідні питання при розгляді самостійної роботи.
  • ­       Методичні вказівки до кожної теми.
  • ­       Питання для самоконтролю.
  • ­       Цікаво почитати.