Лабораторія електронних засобів навчання (ЕЗН)

Відповідно пропозицій методичної ради коледжу, з метою сприяння розвитку педагогічної творчості викладачів, передачі авторського досвіду в Аграрному коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії у 2010 році було створено лабораторію ЕЗН. Викладачами циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності було створено електронні підручники та посібники, а також розроблено методичні рекомендації з питань розробки та створення електронних засобів навчання, якими ми можемо поділитися з Вами, шановні колеги!

Перелік електронних підручників та посібників:

 1. Кононец Наталія Василівна. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Електронний підручник для студентів спеціальності 5.03040101 Правознавство.
 2. Кононец Наталія Василівна. Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний підручник для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050200 "Менеджмент організацій", 5.050104 "Фінанси".
 3. Кононец Наталія Василівна. Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва. Електронний посібник.
 4. Кононец Наталія Василівна. Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний підручник для студентів спеціальностей 5.03050801 Фінанси і кредит, 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства, 5.03050802 Оціночна діяльність.
 5. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Електронний підручник для студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит.
 6. Кононец  Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології. Електронний підручник для студентів денної та заочної форми навчання.
 7. Кононец Наталія Василівна. Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки. Електронний лабораторний практикум.
 8. Кононец Наталія Василівна. Електронна комерція. Електронний посібник для студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 9. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність.
 10. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології на підприємстві. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 11. Кайшева Людмила Іллівна, Кононец Наталія Василівна. Економіко-математичне моделювання. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність.
 12. Кайшева Людмила Іллівна, Кононец Наталія Василівна. Вища математика. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 13. Балюк Вікторія Олександрівна. Економічна кібернетика. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 14. Балюк Вікторія Олександрівна. Інтернет-технології в інформаційній діяльності. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 15. Балюк Вікторія Олександрівна. Захист інформації. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 16. Балюк Вікторія Олександрівна. Управління інформаційними ресурсами. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 17. Балюк Вікторія Олександрівна. Інформаційна діяльність підприємства. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 18. Кононец Наталія Василівна. Худолій Іван Іванович. Офісні системи та електронний документообіг. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 19. Полюхович Лідія Іванівна. Фінансове право. Електронний посібник для самостійної роботи студентів юридичного відділення.
 20. Литвинова Оксана Василівна, Кононец  Наталія Василівна. Українська література. Електронний посібник для самостійної роботи студентів.
 21. Мось Михайло Іванович. Податкова система. Електронний методичний посібник до самостійної роботи студентів ОКР «молодший спеціаліст.». Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки «Фінанси і кредит».
 22. Корилюк Світлана Іванівна, Кобець Сергій Петрович. Маркетинг. Електронний підручник для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Організація виробництва».
 23. Левківський Михайло Іванович, Гордієнко Оксана Вікторівна. Кормовиробництво. Електронний посібник для самостійної роботи студентів.
 24. Коломієць Анна Вікторівна, Коцегуб Наталія Володимирівна. Фінанси. Електронний посібник для самостійної роботи студентів.
 25. Козаченко Юлія Анатоліївна. Адміністративне право. Електронний методичний помічник до самостійної роботи студентів.
 26. Полюхович Лідія Іванівна. Аграрне право. Мультимедіа-супровід лекційних занять. Електронний посібник.
 27. Біловод Раїса Тимофіївна. Економічна теорія. Навчально-методичні матеріали до лекційного курсу. Для студентів спеціальності «Організація виробництва». Електронний посібник.
 28. Дяченко Валентина Борисівна. Німецька мова за професійним спрямуванням. Спецкурс. Систематизований блок занять за темою «Економіка». Електронний посібник.
 29. Литвинова Оксана Василівна. Українська література (ЗОШ). Тема «Українська діаспора». Електронний посібник до самостійної роботи студентів.
 30. Коломієць Анна Вікторівна. Фінанси підприємства. Електронний посібник для проведення  практичних занять.
 31. Супрун Лілія Олексіївна. Банківські операції. Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчальної практики. Електронний посібник.
 32. Приставка Віта Миколаївна, Коцегуб Наталія Володимирівна. Бухгалтерський облік. Електронний посібник.
 33. Міщенко Валентина Валеріївна. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичні матеріали до практичних занять. Електронний посібник.
 34. Кобець Сергій Петрович. Методичні вказівки до написання та рецензування курсових робіт. Електронний посібник.
 35. Кіяшко Ольга Кіндратівна. Трудове право. Електронний методичний посібник.
 36. Любченко Олександр Олександрович. Конституційне право України. Електронний посібник для студентів спеціальності 5.03040101 Правознавство.
 37. Кайшева Людмила Іллівна, Кононец Наталія Василівна. Вища математика. Електронний посібник для самостійної роботи студентів.
 38. Кононенко Тамара Михайлівна, Оснач Валерій Федорович. Інтегрований електронний посібник з навчальних дисциплін «Філософія», «Соціологія».
 39. Скорик Світлана Василівна. Адвокатура. Електронний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.03040101 Правознавство.
 40. Мось Наталія Миколаївна, Мось Михайло Іванович. Бюджетна система. Навчальні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання Спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Електронний посібник.
 41. Кальник Олександра Іванівна. Англійська мова за професійним спрямуванням. Електронний методичний посібник зі спецкурсу.
 42. Коношенко Оксана Яківна, Худолій Іван Іванович. Економічний аналіз. Навчальна практика. Електронний посібник: методичні рекомендації для студентів фінансового відділення за спеціальністю «Фінанси і кредит».
 43. Полюхович Лідія Іванівна. Аграрне право. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03040101 Правознавство.
 44. Кононенко Юлія Сергіївна. Економіка підприємства. Електронний практикум. Для студентів менеджерського і фінансового відділень.
 45. Кононенко Юлія Сергіївна. Логістика. Електронний посібник.
 46. Худолій Іван Іванович. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Модуль: «Правові інформаційно-пошукові системи». Опорний конспект лекцій у MS Power Point: «Робота з інформаційно-пошуковою бібліотекою «Експерт-юрист».
 47. Худолій Іван Іванович. Економічний аналіз. Електронний посібник: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів фінансового відділення.
 48. Кобилинська Марія Михайлівна. Методи і моделі оцінювання. Електронний підручник.
 49. Приставка Віта Миколаївна, Коцегуб Наталія Володимирівна. Страхові послуги. Електронний посібник для студентів спеціальності «Фінанси і кредит».
 50. Корилюк Світлана Іванівна, Кобець Сергій Петрович. Маркетинг. Електронний практикум для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».
 51. Скорик Світлана Василівна. Діловодство в юридичній практиці. Електронні методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання
 52. Полюхович Лідія Іванівна. Цивільне і сімейне право. Методичні рекомендації до написання курсових робіт.Електронний довідник
З питань придбання та обміну досвідом звертайтеся за контактною адресою: natalkapoltava@ukr.net