Лабораторія електронних засобів навчання (ЕЗН)

Перелік електронних підручників та посібників:

 1. Кононец Наталія Василівна. Комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Електронний підручник для студентів спеціальності 5.03040101 Правознавство.
 2. Кононец Наталія Василівна. Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний підручник для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.050200 "Менеджмент організацій", 5.050104 "Фінанси".
 3. Кононец Наталія Василівна. Комп’ютеризація сільськогосподарського виробництва. Електронний посібник.
 4. Кононец Наталія Василівна. Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний підручник для студентів спеціальностей 5.03050801 Фінанси і кредит, 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства, 5.03050802 Оціночна діяльність.
 5. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах. Електронний підручник для студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит.
 6. Кононец  Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології. Електронний підручник для студентів денної та заочної форми навчання.
 7. Кононец Наталія Василівна. Навчальна практика з інформатики та комп’ютерної техніки. Електронний лабораторний практикум.
 8. Кононец Наталія Василівна. Електронна комерція. Електронний посібник для студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 9. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність.
 10. Кононец Наталія Василівна. Інформаційні системи і технології на підприємстві. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 11. Кайшева Людмила Іллівна, Кононец Наталія Василівна. Економіко-математичне моделювання. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність.
 12. Кайшева Людмила Іллівна, Кононец Наталія Василівна. Вища математика. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 13. Балюк Вікторія Олександрівна. Економічна кібернетика. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 14. Балюк Вікторія Олександрівна. Інтернет-технології в інформаційній діяльності. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 15. Балюк Вікторія Олександрівна. Захист інформації. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 16. Балюк Вікторія Олександрівна. Управління інформаційними ресурсами. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 17. Балюк Вікторія Олександрівна. Інформаційна діяльність підприємства. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 18. Кононец Наталія Василівна. Худолій Іван Іванович. Офісні системи та електронний документообіг. Електронний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.
 19. Литвинова Оксана Василівна, Кононец  Наталія Василівна. Українська література. Електронний посібник для самостійної роботи студентів.