30 травня 2014 року відбудеться тематичне засідання методичної ради АКУП ПДАА

22.05.2014 09:14

Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) як сучасний дидактичний підхід організації навчального процесу 

Порядок денний

  1. З досвіду впровадження РОН з дисциплін комп’ютерного циклу. Доповідає к.пед.н. Кононец Н.В.
  2. Освітній веб-сайт викладача – вимога сучасності. Доповідає Худолій І.І.
  3. Методика On-line навчання з використанням електронного контенту. Доповідає Балюк В.О.