Майстер-класи, проведені нашими колегами

08.04.2014 10:42
 1. Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних та лабораторних заняттях (Кононец Н.В.).
 2. Електронний підручник як форма активізації та індивідуалізації навчальної діяльності студентів аграрних вищих навчальних закладів (Кононец Н.В.).
 3. Формування креативного педагога як необхідна умова реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання у вищому навчальному закладі І–ІІ рівнів акредитації (Кононец Н.В.).
 4. Електронний підручник: поняття, вимоги до змісту та структури, принципи створювання (Кононец Н.В.).
 5. Особистість і колектив (Худолій І.І.).
 6. Тестовий контроль знань (Худолій І.І.).
 7. Практичні підходи до формування НМК з дисципліни (Балюк В.О.).
 8. Методи оптимізації навчального процесу під час семінарських та практичних занять: теоретична і практична частина (Кононец Н.В., Кіяшко О.К.).
 9. Застосування нових інформаційних технологій (НІТ) у реалізації завдань навчально-виховного процесу (Кононец Н.В.).
 10. Ментальні карти. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання студентів (Кононец Н.В.).
 11. Технологія веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання студентів (Кононец Н.В.).
 12. Організація інтерактивного навчання засобами sites.google.com (Балюк В.О.).
 13. Використання Інтернет-ресурсів в організації дистанційного навчання, самостійної (практичної, позааудиторної, виховної тощо) роботи студентів (Кононец Н.В.).
 14. Застосування соціальних мереж у навчальній діяльності студентів (Балюк В.О.).