Студентська міждисциплінарна Інтернет-конфернеція «Розвиток Інтернет-технологій в умовах глобалізації: перспективи та пріоритети», 16-20 березня 2015 р.

18.12.2014 11:54

Шановні студенти! ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у студентській міждисциплінарній Інтернет-конфернеції «Розвиток Інтернет-технологій в умовах глобалізації: перспективи та пріоритети», яка відбудеться 16-20 березня 2015 року.

Пропонуємо виступити з доповідями і повідомленнями у наступних секціях:

1 секція. Комп’ютерні науки

 • Економічна кібернетика
 • Інтернет-технології у інформаційній діяльності
 • Захист інформації на підприємстві
 • Управління інформаційними ресурсами
 • Інформаційна діяльність підприємства
 • Інформатика та комп'ютерна техніка
 • Електронна комерція
 • Інформаційні системи та технології
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Інтернет-технології та Web-дизайн

2 секція. Технічні науки

 • Технологічні процеси та перспективні технології
 • Електроніка та приладобудування
 • Науково-технічна творчість та винахідництво
 • Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

3 секція. Мовознавство

 • Українська мова
 • Російська мова
 • Англійська мова
 • Німецька мова

4 секція. Літературознавство

 • Українська література
 • Світова література
 • Російська література
 • Фольклористика
 • Мистецтвознавство

5 секція. Філософія та суспільствознавство

 • Філософія
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Теологія, релігієзнавство та історія релігії

6 секція. Історія

 • Історія України
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство
 • Всесвітня історія

7 секція. Математика

 • Вища математика
 • Прикладна математика
 • Математичне моделювання

8 секція. Фізика та астрономія

 • Фізика
 • Астрономія

9 секція. Економічні науки

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Політична економіка
 • Економіка підприємства
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Фінанси, грошовий обіг і кредит

10 секція. Хімія та біологія

 • Загальна біологія
 • Біологія людини
 • Зоологія, ботаніка
 • Психологія
 • Хімія

11 секція. Екологія та аграрні науки

 • Екологія
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування
 • Агрономія
 • Ветеринарія та зоотехнія
 • Лісознавство
 • Селекція та генетика

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресами: https://it-osvita.webnode.ru/https://rbl3.webnode.com.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: baliuk_vika@mail.ua до 2 березня2015 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву: YourName.doc.

Вимоги до оформлення тез

Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.

 • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
 • Міжрядковий інтервал 1.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.
 • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.
 • Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.
 • Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.
 • Текст тез. Не більше 5 сторінок.
 • Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Приклади оформлення доповідей, тез. Зразок оформлення тез.doc (27,5 kB)

Детальніше тут: https://it-osvita.webnode.ru/studentska-konferents%d1%96ya/