Увага! Проект "ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації"

01.07.2014 09:05

Увага! Шановні колеги! З вересня 2014 року на базі Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА стартує проект "ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації". У жовтні 2014 року запропоновано до обговорення тему: "Педагогіка вищої школи: особливості підготовки молодших спеціалістів в Україні та за кордоном". Запрошуємо взяти участь в обговоренні, поділитися власним досвідом. Подати доповіді можна до 30 жовтня 2014 року на адресу: natalkapoltava@ukr.net. Доповіді будуть розміщені на сайті коледжу: acup.poltava.ua/

Вимоги до оформлення доповідей

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру прописний жирний шрифт.

Текст доповідей. Не більше 15 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".