Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання

Педтехнології РОН

Кононец Н. В. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тема

03.04.2015 18:49
КАЙДЗЕН-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація. У статті на основі аналізу наукових досліджень та власного практичного досвіду викладання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрному коледжі охарактеризовано суть, структуру та особливості кайдзен-технології як...

Кононец Н. В. Хмарні технології як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток

07.01.2015 14:07
Хмарні технології як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу Анотація. У статті на основі аналізу наукових досліджень та власного практичного досвіду викладання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрному коледжі охарактеризовано суть, структуру та...

Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 14. – Полтава, 2014. – С. 136–144.

02.01.2015 21:25
Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання Анотація. У статті на основі аналізу теоретичної літератури та власного практичного досвіду викладання дисциплін комп’ютерного циклу охарактеризовано суть та особливості технології освітнього проекту як...

Кононец Н. В. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 2 (14). – С. 125–131

08.04.2014 12:53
Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі У статті на основі аналізу теоретичної літератури та власного практичного досвіду викладання інформатики в аграрному коледжі охарактеризовано методи та прийоми застосування технології...

Кононец Н. В. Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 33. Pedagogika: Praha. Publishi

08.04.2014 12:48
Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики Безпосередньо перед вищою школою ставиться завдання – підготувати студентів до умов життя і професійної діяльності в інформаційному суспільстві, навчити їх діяти в цьому середовищі, використовуючи його можливості, а...

Схема вивчення дисципліни при ресурсно-орієнтованому навчанні

Опитування

Які педагогічні технології Ви використовуєте у своїй роботі?

технологію освітнього проекту (16)
27%

майндмеппінгу (12)
20%

веб-квест (12)
20%

інтерактивні технології (7)
12%

проблемне навчання (3)
5%

ігрові технології (5)
8%

особистісно орієнтовані (0)
0%

програмоване навчання (3)
5%

інше (1)
2%

Загальна кількість голосiв 59